Michał Mrówka

Student Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (pod kierunkiem dr Justyny Deszcz-Tryhubczak)

Wszystko za życie

Probably most young people from around the world have one thing in common: the fascination with wilderness, nature, distant lands and ultimate freedom. Despite the passage of years, adventure books of authors such as Jack London or Jules Verne are still popular readings among teenagers. I can clearly recall the moments of my childhood spent with one of these books in hand dreaming about distant places so much different from our reality. Most teenagers lose their fascination with the unknown as they become adults. But not everybody.

Into the Wild tells the true story of young man, Christopher McCandless, who did not lose such fascination. Inspired by his favorite authors and philosophers, he decides to set off for his idealistic journey. He comes from a troubled family. Violent arguments between his parents occur quite often. Eventually after he graduates from his college, he sends all his savings to charity, burns all of his documents and leaves his comfortable life behind. At first he drives his good old car. But soon he is forced to abandon it and to continue on foot. During his travels across the United States, he meets some interesting people and makes friends. But what he is looking for is an ultimate freedom, which he hopes to find in the wild areas of Alaska.

Into the Wild is biographical drama directed by Sean Penn. The movie premiered during the 2007 Rome film festival. It was well received by critics. It was nominated for two Golden Globes and two Academy Awards. It also won (thanks to Eddie Vedder, who composed the soundtrack) the award for the best original song. The movie is based on the novel written by Jon Krakauer, which is an expansion of his article on Christopher McCandless titled Death of an innocent from 1993. The book, published three years later, became an international bestseller which has been translated into 14 languages.

The structure of the movie is unusual. The story is told through a series of flashbacks which are jumping between McCandless’s Alaskan adventure, episodes from his previous travels through U.S., scenes from his childhood and scenes showing the situation at home after his disappearance. There are two narrators. The main narration is the set of readings from McCandless’ swritings. The second narrator is his sister. She reminisces about their childhood, makes attempts to analyze her brother’s motivations and describes the situation at home after his disappearance. The movie is divided into 5 book-like chapters which symbolize periods of human life. It starts with birth and ends with getting of wisdom.

For Christopher McCandless, his journey is something more than an ordinary adventure. For him, it is idealized spiritual transformation. Strongly influenced by such authors like Leo Tolstoy and Jack London and by Thoreau’s philosophy, he builds his own strict moral code by which he judges other people. He was raised by parents whose approach to life is clearly materialistic. His father works for NASA and he is completely absorbed by his career. Young Chris rebels against such an empty life. That is the reason why he decided to get rid of everything that linked him to his former life in society, even his name, which he changes into ‘Alexander Supertramp’. His passion borders with obsession. He is completely absorbed by his idealistic dream of Alaska and the ‘ultimate freedom’ which he hopes to find there. Despite the fact that the people he meets on his way try to convince him that perhaps he is making a mistake in rejecting the whole society, he is too excited about his plans to understand their point. Because of the conditions in which he grew up, when he thinks about society, he sees only greed, hatred and materialistic desire to own more and more—all the features of human character which he scorns. He cannot notice that society consists also of many valuable individuals which do not share these features. The moment of realization does come but unfortunately too late.

Into the Wild is a true story of a young man who sacrificed everything he had, including his own life, to reach his dream about ultimate freedom. His story is moving because, I believe, most of us can to some extend identify with Christopher McCandless. Who sometimes does not dream about some distant place, so different than the world which surrounds us? A place where we could be free from our responsibilities and obligations, a place where we do not have to worry about our work or school; where we can live only in the present moment. McCandless reached for his dream and fulfilled it. Despite the price he had to pay.Prawdopodobnie większość młodych ludzi na całym świecie ma jedną wspólną cechę – fascynację odległymi zakątkami świata, naturą, poczuciem całkowitej wolności. Książki przygodowe takich autorów, jak Jack London czy Juliusz Verne pomimo upływu wielu lat wciąż pozostają popularną lekturą wśród młodzieży. Sam mogę z łatwością przywołać wspomnienia z mojego dzieciństwa, kiedy to z jedną z książek Arkadego Fiedlera w ręku marzyłem o dalekich miejscach w niej opisanych, miejscach tak różnych od otaczającej nas rzeczywistości. Większość młodych ludzi, wraz z procesem dorastania, zapomina o swoim zachwycie nieznanym. Jednak nie dotyczy to wszystkich.

Wszystko za życie opowiada prawdziwą historię młodego człowieka, Christophera McCandlessa, który nie zapomniał o takiej fascynacji. Zainspirowany przez swoich ulubionych autorów oraz najbardziej podziwianych filozofów, postanawia wyruszyć w swoją idealistycznie postrzeganą podróż w nieznane. Pochodzi on z rodziny z problemami. Kłótnie pomiędzy jego rodzicami nie są rzadkością. Zaraz po ukończeniu studiów przelewa wszystkie swoje oszczędności na konto organizacji charytatywnej, pali swoje dokumenty i porzuca swoje dotychczasowe wygodne życie w społeczeństwie. Początkowy etap podróży odbywa swoim starym, lecz lubianym autem. W pewnym momencie jednak zmuszony jest porzucić je na pustyni i kontynuować podróż na pieszo. Podczas swych podróży przez Stany Zjednoczone poznaje wiele fascynujących postaci i nawiązuje wiele przyjaźni. Lecz cel, do którego dąży, to poczucie całkowitej i ostatecznej wolności, które ma nadzieję odnaleźć pośród dzikiej przyrody Alaski.

Wszystko za życie to dramat biograficzny wyreżyserowany przez Seana Penna. Film miał swoją premierę podczas festiwalu filmowego w Rzymie w 2007 roku. Został on dobrze przyjęty przez krytykę. Otrzymał dwie nominacje do Złotego Globu i dwóch Nagród Akademii oraz zdobył nagrodę za najlepszy utwór muzyczny (skomponowany przez Eddiego Veddera). Film został oparty na powieści Jona Krakauera, która jest rozwinięciem jego artykułu na temat Christophera McCandlessa z 1993 roku. Powieść, opublikowana trzy lata później, stała się międzynarodowym bestsellerem przetłumaczonym na 14 języków.

Struktura filmu jest dość niecodzienna. Historia opowiedziana jest poprzez serię retrospekcji przeskakujących głównie pomiędzy alaskańską przygodą McCandlessa, epizodami z jego wcześniejszej podróży przez Stany Zjednoczone, scenami z jego dzieciństwa oraz scenami przedstawiającymi sytuację w domu po jego zniknięciu. W filmie występuje dwoje narratorów. Pierwsza, główna narracja, to odczyt zapisków Chrisa. Druga narracja prowadzona jest przez jego siostrę. Opowiada ona o ich wspólnym dzieciństwie, stara się dokonać analizy motywów kierujących jej bratem oraz przedstawia nam sytuację panującą w domu po zniknięciu Chrisa. Film podzielony jest, w stylu książki, na 5 rozdziałów symbolizujących wędrówkę człowieka przez etapy jego życia – zaczynając od narodzin, a kończąc na zdobyciu mądrości życiowej.

Podróż Christophera McCandlessa stanowi dla niego coś więcej niż tylko przygodę. Jest to swoista idealistyczna transformacja duchowa. Silnie zainspirowany przez takich autorów jak Lew Tołstoj, Jack London czy przez filozofię H.D. Thoreau, tworzy swój własny, bardzo rygorystyczny kod moralny, według którego ocenia innych ludzi. Chris został wychowany przez rodziców, których podejście do życia jest czysto materialistyczne. Jego ojciec pracuje dla NASA i jest całkowicie pochłonięty swoją karierą zawodową. Młody Chris buntuje się wobec takiej jałowości życia. To dlatego postanawia pozbyć się wszystkiego, co mogłoby łączyć go z jego dotychczasowym życiem w społeczeństwie. Rezygnuje nawet ze swojego imienia, przyjmując nowe –Alexander Supertramp. Jego pasja graniczy z obsesją. Jest całkowicie pochłonięty swoim wyidealizowanym snem o Alasce i wolności, którą ma nadzieję tam odnaleźć. Pomimo ostrzeżeń ludzi napotkanych w drodze, próbujących uświadomić mu, że być może popełnia on błąd, odrzucając cale społeczeństwo, jest on zbyt podekscytowany realizacją swoich marzeń, by zwrócić na nie uwagę. Z winy warunków, w jakich został wychowany, na myśl o społeczeństwie, dostrzega tylko chciwość, nienawiść oraz materialistyczne pragnienia gromadzenia coraz większej ilości dóbr. Są to cechy ludzkiego charakteru, którymi gardzi. Nie dostrzega natomiast faktu, że społeczeństwo składa się również z wielu wartościowych postaci, które nie posiadają tych cech. Niestety chwila, w której zrozumie swój błąd w rozumowaniu, nadchodzi zbyt późno.

Wszystko za życie opowiada prawdziwą historię młodego człowieka, który poświęca wszystko, co posiada, włącznie ze swoim życiem, aby zrealizować swoje marzenie o absolutnej i ostatecznej wolności. Jego historia jest poruszająca głównie dlatego, że, jak sądzę, większość z nas może do pewnego stopnia utożsamić się z jej bohaterem. Bowiem, kto z nas nie marzy czasem o odległych miejscach, tak różniących się od otaczającej nas codzienności? O miejscu, w którym możemy być wolni od naszych obowiązków i powinności, w którym nie musimy się martwić o naszą pracę czy szkolę? O miejscu, gdzie możemy żyć tylko chwilą obecną. McCandless sięgnął po swój cel i osiągnął go. Nawet jeśli cena, którą musiał za to zapłacić, była najwyższa.

 

UWAGA! Ten serwis używa pliki cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem. Zamknij okno.

Cookies

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać preferencje użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:

 1. zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy czy danych logowania,
 2. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
 3. zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
 4. pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,
 5. wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.  Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies

 1. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z strony.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.