Jadwiga Mostowska

W literackim i filmowym świecie fantastyki - na podstawie powieści C. S Lewisa oraz filmu „Opowieści z Narnii”

Docelowa grupa odbiorców (etap edukacji): Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

Cele lekcji

Cele zajęć:

cel ogólny:

 • kształtowanie umiejętności odróżniania realizmu od fantastyki oraz wprowadzenie do analizy i interpretacji dzieła filmowego


cele szczegółowe:

Uczeń:

 • rozumie znaczenie terminów realistyczny/fantastyczny,
 • wskazuje elementy świata fantastycznego i realistycznego w utworze C. S Lewisa i dostrzega różnice między tymi elementami,
 • zna pojęcia film familijny oraz film fantasy (umie wskazać podstawowe cechy tego gatunku filmowego),
 • potrafi współpracować w zespole,
 • potrafi formułować wnioski,
 • ćwiczy umiejętność formułowania własnych opinii i sądów na temat filmu.

Czas pracy

1 godzina lekcyjna (uczniowie znają pierwszą z cyklu powieści C. S. Lewisa: „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa”, obejrzeli także film w reżyserii Andrew Adamsona z 2005 r.)

Środki dydaktyczne

 • powieść C.S. Lewisa
 • film „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa" w reżyserii Andrew Adamsona
 • plansze z zapisanymi nazwami gatunków filmowych

Formy pracy

 • praca w grupach
 • praca z całym zespołem
 • praca indywidualna

Metody pracy

 • burza mózgów
 • dyskusja kierowana
 • pogadanka

Przebieg lekcji

Prowadzący lekcję dzieli uczniów na trzy grupy. Pierwsza poszukuje w utworze C.S. Lewisa miejsc przynależnych do świata rzeczywistego i fantastycznego, druga postaci przynależnych do obu tych światów, trzecia zaś wydarzeń.

Uczniowie pracują w grupach a następnie przedstawiają wyniki swoich prac. Nauczyciel zapisuje je na tablicy w tabeli

np.:
Świat rzeczywisty Świat fantastyczny
Miejsca:   

Postaci:

Wydarzenia:


Na podstawie zapisu na tablicy z pomocą nauczyciela uczniowie próbuję odpowiedzieć na pytanie:

„Na czym polega różnica między realistycznym światem przedstawionym a fantastycznym światem przedstawionym?"

Nauczyciel odwołuje się do filmowej adaptacji utworu C. S. Lewisa, prosząc uczniów, aby spróbowali określić, jaki gatunek filmowy ten film reprezentuje. W tym celu przedstawia im plansze z napisami określającymi gatunki filmowe, np. horror, komedia, film science-fiction, film historyczny, musical, film familijny, western, film kryminalny, film fantasy.

Uczniowie wskazują te, które ich zdaniem najlepiej określają film „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa"

Nauczyciel prosi uczniów, aby spróbowali sami określić czym jest film familijny. Aby pomóc uczniom zadaje pytania pomocnicze, podaje wskazówki, np.

 • Kim są widzowie filmu familijnego?
 • O czym takie filmy mogą opowiadać?
 • Wymień tytuł znanego Ci filmu familijnego.

Uczniowie odpowiadają na pytania.

Podsumowując wypowiedzi uczniów nauczyciel podkreśla, iż podstawowym kryterium przypisania danego utworu filmowego do nurtu kina familijnego jest jego adresat (widz, odbiorca), którym może być cała rodzina (rodzice wraz z dziećmi).

Film familijny = film rodzinny

Co za tym idzie tematyka tych filmów jest dostosowana do odbiorcy. W nurcie kina familijnego znajda się wiec komedie czy musicale, a także filmy fantasy, ale nie horrory czy filmy kryminalne, które ze względu na swą tematykę przeznaczone są dla dorosłego odbiorcy.

Następnie nauczyciel prosi uczniów, aby spróbowali określić cechy filmu fantasy. Aby pomóc uczniom zadaje pytania pomocnicze, podaje wskazówki, np.

 • Czy film „Kevin Sam w domu" jest filmem fantasy?
 • Jakie elementy musza się pojawić w filmie, żeby można go było tak określić?

Uczniowie podają swoje propozycje.

Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów, zwracając uwagę, iż film fantasy, jako gatunek filmowy, mieści się w szerszym obszarze, którym można określić mianem film fantastyczny. Do filmów fantastycznych zaliczyć można także filmy science-fiction i horrory, ale choć te gatunki mogą się przenikać, to jednak się różnią.

Film fantastyczny:

 • fantasy (motywy, postacie, formy nadprzyrodzone, magiczne, walka dobra ze złem)
 • science-fiction (tematyka naukowa, techniczna, wpływ techniki na życie ludzi)
 • horror (element grozy, niepokoju, szoku, obrzydzenia)

Na zakończenie lekcji nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie swoich wrażeń z obejrzenia filmu Andrew Adamsona. Prosi, aby ocenili różne elementy filmu np. grę aktorską, scenografię, muzykę.

Uczniowie indywidualnie wypowiadają swoje opinie.

Praca domowa

Przedstaw w kilku zdaniach swój ulubiony film fantasy. Przygotowując swoją wypowiedź zwróć szczególną uwagę na elementy, które wskazują, iż jest to taki właśnie gatunek filmu.

 
 

UWAGA! Ten serwis używa pliki cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem. Zamknij okno.

Cookies

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać preferencje użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:

 1. zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy czy danych logowania,
 2. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
 3. zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
 4. pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,
 5. wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.  Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies

 1. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z strony.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.