Dagmara Nowakowska

XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

„So war es früher…” Tak było kiedyś… Obraz życia szlachty polskiej ukazany przez A. Wajdę w adaptacji filmowej epopei A. Mickiewicza „Pan Tadeusz” (cz. I)

Docelowa grupa odbiorców (etap edukacji): Scenariusz zajęć z języka niemieckiego dla uczniów klasy II lub III liceum ogólnokształcącego.

Cele lekcji

Uczeń:
 • wzbogaca bazę leksykalną
 • utrwala wiadomości z lekcji historii i języka polskiego
 • samodzielnie formułuje sądy i wyraża opinie
 • doskonali umiejętność dyskusji
 • potrafi odnieść się do poruszonych w filmie zagadnień
 • doskonali umiejętność analizy treści i formy filmowej

Czas pracy

1 godzina lekcyjna

Środki dydaktyczne

film w reżyserii Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz"
słownik polsko–niemiecki
słownik języka polskiego
Wortsalat („rozsypanka" wyrazowa)

Formy pracy

 • praca w grupie

Metody pracy

 • praca ze słownikiem
 • wykład
 • dyskusja
 • projekcja filmowa

Przebieg lekcji

Uczniowie obejrzeli film Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz".

Wprowadzenie

Uczniowie prezentują krótkie wprowadzenie w formie wykładu, dotyczące życia i twórczości A. Mickiewicza oraz epopei „Pan Tadeusz".

Klasa (12 osób) zostaje podzielona przez nauczyciela na dwie grupy. Otrzymają one przygotowane wcześniej koperty z kartkami, na których znajdują się nowe słowa, określające: koperta 1 – zalety szlachty polskiej, koperta 2 – wady szlachty.

Zadaniem grup będzie:

 • przetłumaczenie na język polski niemieckich słówek i zwrotów

SŁÓWKA:

Słownictwo dla obu grup

die Schlachta = der polnische Adel

das Landgut – dworek/majątek/posiadłość ziemska

der Magnat = der Hochladel

der Aristokrat = der Adliger

von hohem Adel sein – być wysoko urodzonym

hoher, miderer, alter Adel – wysoka, drobna, stara

der/die Adlige – szlachcic, szlachcianka

der Bauernadel – szlachta zaściankowa

der Bauernknecht – parobek

reich – bogaty

arm – biedny

leibeigener Bauer – chłop pańszczyźniany


KOPERTA 1 CECHY POZYTYWNE:

gastlich, gastfreundlich – gościnny

patriotisch– patriotyczny

humorvoll – dowcipny

tapfer, mutig – odważny

pflegen die Traditionen – pielegnujący tradycję

bürgerliche Küche – tradycyjna kuchnia

Glaube an Gott – wiara w Boga

traditionell – tradycyjni

familiar – rodzinny

leichtgläubig – łatwowierny

gutherzig– dobroduszny

heftig – porywczy

offen – otwarty

KOPERTA 2 CECHY NEGATYWNE:

untolerant – nietolerancyjny

konservative Weltanschaung – konserwatywny światopogląd

verächtlich – lekceważący

die Verachtung gegen nicht Adlige – lekceważenie nie szlachty

hochmutig – pyszałkowaty

stolz – dumny

Vorlieben für Alkohol – upodobanie do alkoholu

zügellose Lebenswiese – hulaszczy tryb życia

der Unruhestifter – warchoł

kosmopolitische Einstellung – kosmopolityzm

streitsüchtig – kłótliwość

 • przygotowanie się do dyskusji w języku niemieckim na temat wad i zalet szlachty (z odniesieniem do konkretnych postaci filmowych)
 • udział w dyskusji, wymienienie cech, imion i nazwisk postaci, wyrażenie własnych opinii i sądów

Nauczyciel podsumowuje dyskusje.

Der polnische Adel hatte sowohl die positiven als auch negativen Eigenschaften. Welche überwiegen? Denkt mal! Das war aber ein Teil unserer Geschichte.

Praca domowa

Welche Eigenschaften hatte die polnische Schlachta im XIX Jh.?

Może to być praca pisemna (np. list do kolegi z Niemiec) lub wypowiedź ustna .

 
 

UWAGA! Ten serwis używa pliki cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem. Zamknij okno.

Cookies

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać preferencje użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:

 1. zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy czy danych logowania,
 2. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
 3. zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
 4. pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,
 5. wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.  Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies

 1. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z strony.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.