Jolanta Bielecka

ŁCDNiKP

Magiczna siła przyjaźni i natury w filmie Agnieszki Holland „Tajemniczy ogród”

Cele lekcji

Cel ogólny:

 • kształcenie umiejętności odbioru dzieła filmowego

Cele szczegółowe
Uczeń:

 • rozumie znaczenie terminów: adaptacja filmowa, tworzywo filmu
 • wymienia twórców dzieła filmowego
 • wypowiada swoje zdanie i je uzasadnia
 • nazywa swoje wrażenia, uczucia
 • tworzy plastyczny wizerunek bohatera – plakat
 • pracuje w grupie
 • ocenia swoje zaangażowanie w zajęcia

Czas pracy

2 godziny lekcyjne

Środki dydaktyczne

 • film Agnieszki Holland „Tajemniczy ogród"
 • kartony ze schematycznie narysowanymi postaciami głównych bohaterów
 • plansze ewaluacyjne
 • farby
 • kredki
 • mazaki
 • klej
 • wycinki z gazet, czasopism
 • kolorowy papier
 • kartki samoprzylepne
 • kartki z krzyżówką.

Formy pracy

 • praca zbiorowa
 • praca w grupach
 • indywidualna

Metody pracy

 • rozmowa kierowana
 • pogadanka
 • elementy dyskusji
 • plakat

Przebieg lekcji

Lekcję poprzedziła projekcja filmu „Tajemniczy ogród".

Wprowadzenie

Nauczyciel przypomina, że film, który uczniowie obejrzeli przed zajęciami, powstał na podstawie książki Frances Hodgson Burnett.

Takie przeniesienie tekstu literackiego na ekran, dostosowanie go do potrzeb filmu nazywamy adaptacja filmową, uczniowie zapisują znaczenie pojęcia w zeszytach).

Tekst i film to dwa rożne teksty kultury. Prowadzący zajęcia zwraca uwagę na różnice między nimi, zadaje pytania:

 • Z czego stworzony jest tekst literacki?

 • Kto jest jego twórcą?

 • Co natomiast jest tworzywem filmu?

 • Kogo uznajemy za twórcę dzieła filmowego?

 • Kto kieruje pracą zespołu tworzącego film, jest odpowiedzialny za jej ostateczny efekt?

Wnioski wynikające z wypowiedzi na powyższe pytania nauczyciel zapisuje na tablicy, a uczniowie w zeszytach, np.:
 . Tekst literacki Film
tworzywo słowo obraz, dźwięk
twórca pisarz, poeta zespół ludzi w skład którego wchodzą:

aktorzy – odtwórcy ról,

operatorzy kamer– osoby odpowiedzialne za realizację zdjęć do filmu, pracę kamer,

operatorzy dźwięku – osoby odpowiedzialne za nagrywanie dźwięku i ścieżkę dźwiękową filmu,

scenografowie – osoby zajmujące się oprawą plastyczną dzieła (dekoracje, kostiumy),

scenarzysta – autor scenariusza, czyli literackiego projektu utworu filmowego, montażyści – osoby dokonujące montażu, łączenia zdjęć, obrazów,

reżyser – główny autor dzieła filmowego, koordynator pracy wieloosobowej ekipy realizacyjnej.


Nauczyciel przypomina, że reżyserem „Tajemniczego ogrodu" jest Polka, autorka wielu znanych dzieł filmowych, Agnieszka Holland.

Rozwinięcie

Prowadzący inicjuje rozmowę na temat obrazu, zadając pytania:

 • O czym mówi ten film?
 • Jakie wrażenia, uczucia w was wywołał?
 • Co wam się w nim szczególnie podobało, co zainteresowało?
 • Czyimi oczyma oglądamy świat przedstawiony w filmie?
 • Wymieńcie wszystkich jego dziecięcych bohaterów.
 • Kto reprezentuje w filmie świat dorosłych?

Nauczyciel prosi uczniów, by zaprezentowali głównych bohaterów filmu w formie plakatu. Prowadzący dzieli klasę na 6 grup. Przedstawiciele grup losują kartki z imieniem postaci, którą zaprezentują: Mary, Dick, Colin. Grupy otrzymują plansze ze schematycznie narysowaną postacią jednego z bohaterów (Załącznik nr 1).

Dwie grypy mogą przedstawiać tę sama postać.

Wykorzystując kredki, farby, wycinki z gazet, hasła, dopisując słowa, cytaty, symbole, uczniowie uzupełniają plakat tak, by uwzględnić następujące informacje dotyczące bohatera:

 • pochodzenie, rodzina,
 • wygląd,
 • usposobienie,
 • miejsce, które kojarzy się z tą postacią i jego wpływ na bohatera,
 • sposób odnoszenia się do innych ludzi,
 • stosunek do przyrody,
 • zmiany w zachowaniu bohatera i ich przyczyny

Po upływie przeznaczonego na pracę w grupach czasu uczniowie, przedstawiciele grup, prezentują bohatera filmu, objaśniają rysunki, symbole słowa itp., które pojawiły się na ich plakacie. Nauczyciel, pozostali uczniowie mogą zadawać pytania dotyczące prac dzieci.

Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat postaw bohaterów filmu, zachęca do dyskusji, zdając pytania:

 • Czego dzieci nauczyły się od siebie?
 • Dzięki komu Mary i Colin stali się lepsi?
 • Co jeszcze sprawiło, że zaszły w nich pozytywne zmiany?
 • Kto, oprócz dzieci, zmienił się w filmie?
 • Dzięki czemu dokonała się ta zmiana?

Podsumowanie

Prowadzący kieruje uwagę uczniów na temat lekcji, zadaje pytania:

 • Dlaczego możemy powiedzieć, że oddziaływanie przyjaźni i natury miało magiczną moc?
 • W jaki sposób twórcy „Tajemniczego ogrodu" uwydatnili niezwykłą siłę przyrody?
 • Które obrazy, zdjęcia tworzą szczególny, tajemniczy, niezwykły nastrój filmu?
 • Co jeszcze służy wywołaniu tego nastroju?

Nauczyciel, potwierdzając wnioski uczniów, wyświetla krótkie fragmenty obrazu A. Holland przedstawiające wrzosowiska, łąki wokół zamku, ogród pełen kwiatów, zbliżenia rozkwitających, zapuszczających korzenie w głąb ziemi kwiatów. Prowadzący zwraca też uwagę na piękną muzyką. Autorem zdjęć jest Jerzy Zieliński, zaś twórcą muzyki do filmu również Polak, kompozytor – Zbigniew Preisner.

Nauczyciel przypomina, że książka i film, który jest jej adaptacją noszą tytuł „Tajemniczy ogród".

 • Na czym polegała tajemnica ogrodu?
 • Jak rozumiecie słowa Mary wypowiedziane w ostatniej scenie filmu: „Jeśli umiecie patrzeć, zobaczycie, że cały świat jest ogrodem."

Podsumowując zajęcia, nauczyciel ocenia pracę klasy, poszczególnych uczniów (ustnie lub w postaci stopnia) i zadaje pracę domową.

Na zakończenie lekcji prowadzący wiesza na tablicy dwie plansze (Załącznik nr 2): na jednej widnieje napis „Tajemniczy ogród", a pod spodem wyraz Wchodzę. Na drugim kartonie pod napisem „Tajemniczy ogród" jest wyraz Zostaję.

Nauczyciel rozdaje uczniom po dwie kartki samoprzylepne w dwóch kolorach (np. zielonym i niebieskim) i prosi uczniów, by Ci, którym lekcja o filmie się podobała, przykleili kartkę zieloną na planszy z napisem Wchodzę, a ci, którzy nie byli nią zainteresowani, przykleili kartkę żółtą na planszy z napisem Zostaję.

Praca domowa

Napisz list do przyjaciela/przyjaciółki, w którym zachęcisz go/ją do obejrzenia filmu Agnieszki Holland "Tajemniczy ogród".
Rozwiąż krzyżówkę (Załącznik nr 3) i wklej do zeszytu.
Jak wyglądałby Twój "tajemniczy ogród". Przedstaw go, używając dowolnej techniki plastycznej (zadanie dla chętnych).

Załączniki

Załącznik 1
Tajemniczy ogrod 1

Załącznik 1
Tajemniczy ogrod 2
Załącznik 1


Tajemniczy ogrod 3
Załącznik 2
Tajemniczy ogrod 4

Załącznik 3

Wpisz poziomo, literami pisanymi, podane niżej hasła.

Zacienione pola odczytane pionowo utworzą rozwiązanie krzyżówki.

 1. Martha była nią dla Dicka.
 2. Kraj, w którym przebywała Mary przed przyjazdem do Anglii.
 3. Kwitły w tajemniczym ogrodzie.
 4. Połączyła bohaterów filmu.
 5. Porastały łąki wokół zamku.
 6. Inaczej tajemnica.
 7. Pomagał dzieciom w pielęgnacji roślin.

Tajemniczy ogrod 5

Bibliografia

 1. Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze pod redakcją Marianny Hajdukiewicz i Sylwii Żmijewskiej – Kwiręg, Warszawa, 2010
 
 

UWAGA! Ten serwis używa pliki cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem. Zamknij okno.

Cookies

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać preferencje użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:

 1. zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy czy danych logowania,
 2. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
 3. zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
 4. pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,
 5. wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.  Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies

 1. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z strony.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.