Regulamin przyznawania Certyfikatu Filmoteki Narodowej w Warszawie dla programu edukacji filmowej

1. Certyfikat Filmoteki Narodowej dla programu edukacji filmowej, zwany dalej Certyfikatem, jest znakiem jakości nadawanym programom edukacji filmowej, realizowanym w kinach Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

2. Dokument ten stwierdza zgodność proponowanego szkołom przez kina programu edukacji filmowej z celami i treściami kształcenia (edukacji i wychowania) zawartymi w aktualnie obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego, obowiązującej w polskich szkołach.

3. Certyfikat potwierdza także właściwy dobór treści nauczania programu edukacji filmowej oraz jest informacją o stałej opiece merytorycznej nad programem przez instytucję rekomendującą.

4. Dokument zaświadcza także o celowym i właściwym, z punktu widzenia realizacji programu na danym etapie nauczania oraz możliwości odbiorców, doborze tytułów filmowych.

5. Program edukacji filmowej, któremu może być przyznany Certyfikat powinien:

— być zgodny z celami i treściami kształcenia podstawy programowej,

— bazować na dostosowanych do wieku i potrzeb odbiorców filmach, uwzględnić właściwy dobór treści,

— pozwalać na wsparcie szkoły, jeśli chodzi o spełnienie zalecanych warunków i sposób realizacji celów oraz treści określonych w podstawie programowej,

— stwarzać, biorącym udział w programie, możliwość stałego uczestnictwa w kulturze,

— być zgodny ze „Schematem budowy programu edukacji filmowej", który został ustalony przez instytucję rekomendującą.

6. Certyfikat ma postać dyplomu z podpisem Dyrektora Filmoteki Narodowej w Warszawie.

7. Lista programów certyfikowanych i instytucji te programy realizujących zamieszczona będzie na stronie internetowej Filmoteki Narodowej w Warszawie oraz www.edukacjafilmowa.pl.

8. Certyfikat przyznany programowi edukacji filmowej jest ważny na czas jego realizacji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy. Certyfikat traci ważność przed upływem wyznaczonego terminu w przypadku wprowadzenia zasadniczych zmian w podstawie programowej lub rozporządzeniu w sprawie programów nauczania, wpływających na kwestie merytoryczne i metodyczne zawarte w programie.

9. Kryteria certyfikowania mogą ulec zmianie w przypadku pojawienia się zmian w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

10. Podmiot, będący właścicielem praw do programu edukacyjnego, a zainteresowany uzyskaniem Certyfikatu, występuje ze stosownym wnioskiem do Filmoteki Narodowej, do którego załącznik stanowi szczegółowy opis programu. Filmoteka Narodowa, w ciągu 21 dni od daty otrzymania wniosku wraz z programem, powołuje zespół ekspertów, który wydaje stosowną opinię.

11. Jeżeli okaże się, iż podmiot realizujący program edukacyjny nie spełnia wymogów będących podstawą przyznania Certyfikatu, określonych w ust. 5, Certyfikat traci ważność, co potwierdza pismem Dyrektor Filmoteki Narodowej.  

UWAGA! Ten serwis używa pliki cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem. Zamknij okno.

Cookies

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać preferencje użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:

 1. zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy czy danych logowania,
 2. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
 3. zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
 4. pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,
 5. wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.  Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies

 1. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z strony.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.